Warto przejść z pakietu Mini na Korzystny

Warto przejść z pakietu Mini na Korzystny

pakiet z internetem 150 MB/s !!!